KATEGORİYE
GÖRE SIRALA
SERİYE
GÖRE SIRALA

Staj Olanakları

LAV’da staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuru, seçim, staj dönemi ve takibi ile ilgili konular staj prosedürü ile standarda bağlanmıştır. İçinde bulunulan sene içerisinde staj yapmak için başvuruda bulunan öğrencilerin başvuru formları ve okullarından staj yapmaları gerektiğine dair getirdikleri yazı İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından kabul edilir. İlgili departman müdürleri ve yöneticilerinden alınan bilgiler ışığında staj kontenjanları belirlenir. En geç Mart ayına kadar toplanmış olan başvurular o sene için belirlenmiş olan bölümler ve kontenjanlar ışığında değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucu belirlenen öğrenciler ve staj dönemleri ilgili müdürlerin onayına sunulur.

Onaylanan öğrencilere staj onayları ve staj dönemleri ile ilgili yazı ulaştırılarak gerekli bilgi verilir. Staj yapmak için kabul gören stajyer öğrenciler, ağırlıklı olarak fabrika bünyesinde, okudukları bölümle ilgili olan birimde staj sürelerini geçirirler.

Bunun yanında staj defterlerinde belirtilen konularla ilgili olarak ilgili bölümlerde de çalışmalar yapabilirler. Her iki durumda da öğrenciden staj yaptığı ana bölümün yetkilisi sorumludur. Bölüm yetkilisi işletme, staj yapılan bölüm ve staj konusu ile ilgili konuları stajyer öğrenciye aktarmak, kendilerinin dışında bilgi aktarması gereken birimlerle gerekli organizasyonu yaparak öğrencinin gereken bilgilere ulaşmasını sağlamak ve stajyer öğrencinin staj dönemi süresince çalışmalarını kontrol etmekten sorumludur. Belirlenen staj süresini tamamlayan öğrenciler okudukları üniversiteye teslim etmek zorunda oldukları staj defterini tamamladıktan sonra prosedürde belirtilen işlemleri sırasıyla yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayrıca firmamızda uygulanan ve üzerinde önemle durulan bir Proje Bazlı Özel Staj Programı bulunmaktadır. Bu Proje Bazlı Staj Programı aşağıdaki mühendislik dallarına yönelik olarak gerçekleşmektedir:

 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Metalurji Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı

 

Proje Bazlı Özel Staj yapmak isteyen öğrencilerin,

 • 3.sınıfı bitirmeleri,
 • Not ortalamalarının en az 2,50 olması,
 • Staj ve proje süresince LAV çalışma kurallarına uymaları,
 • Staj yapmalarını engelleyecek herhangi bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

 

Proje Bazlı Özel Staj süresince stajyer öğrencilerin,

 • Kütahya’da konaklama, yemek ve fabrikaya ulaşımları sağlanmakta,
 • Asgari ücret olarak maaş ödemesi yapılmakta,
 • Sigortaları şirket tarafından yapılmaktadır.

Proje Bazlı Özel Staj yapmak isteyen adayların “Staj Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular incelendikten sonra adaylar mülakat yolu ile seçilmektedir.

Staj Başvuru Formu

Staj başvurusunda bulunmak için buraya tıklayarak gerekli formu doldurabilirsiniz.